Select Page

ARQUITECTURA:serveis

 • Projectes d’edificació d’Obra Nova i Rehabilitació
 • Obres de Reforma Interior
 • Enderrocs d’edificacions
 • Parcel·lacions urbanístiques

GESTIÓ:

 • Administració de finques
 • Gestió de patrimonis immobiliaris
 • Informes tècnics pericials
 • Informes tècnics per a Declaracions d’Obra davant Notari, Registre de la Propietat i Cadastre
 • Legalització d’edificacions
 • Tramitació de Certificats d’Habitabilitat
 • Tramitació de Certificats d’Eficiència Energètica